👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragdögat Barns delaktighet och inflytande 2019/20

Skapad 2019-09-27 14:43 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Tavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med tavlan är att stärka barnen i att stå för i det här fallet sitt val men sedermera ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen så småningom ska få en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser 

 • Intressestyrt projektarbete - vi vill synliggöra barnens delaktighet och inflytande genom att i större utsträckning än tidigare låta barnen vara de som styr projekten. Vi kommer inte ha förbestämda grupper, utan kommer låta barnen välja in i olika projekt som är framtagna efter deras intresse, tankar och behov. I projekten är det barnen som är delaktiga i att driva projektet framåt. 

 • Inflytande i vardagen - genom vårt förhållningssätt gentemot barnen vill vi utmana barnen att våga uttrycka sina tankar och åsikter i olika vardagliga situationer och sammanhang, t.ex. vid matbordet, vid olika möten, i hallen. Genom att vi försöker säga ja och lyssna in barnen vill vi vara lyhörda och visa barnen att det är värt att uttrycka sin åsikt. 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

 

 • lyssna in varandras tankar och åsikter

 • Våga uttrycka sig  i grupp i olika sammanhang

 • Göra egna medvetna val som man står för konsekvensen av

Metodval

 • Observationer - under året kommer vi genomföra observationer av t.ex. stormöten och andra rutinsituationer för att se om barnen har inflytande och hur vi kan öka det.

 • Intervjuer - Vi kommer genomföra barnintervjuer inom ramen för vårt projektarbete samt i barnens egna lek, för att fånga upp barnens tankar och intressen och kunna gå vidare med dessa. 

 • Dokumentation på Unikum - Vi kommer följa projektets gång och hur det drivs vidare genom inlägg i barnens lärloggar på Unikum. Här vill vi fånga upp barnens tankar och synliggöra dessa i dokumentationen. 

 

 

Läroplanen

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18