👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i svenska 2019/2020

Skapad 2019-09-27 15:00 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I denna planering kan ni kortfattat se hur nationella provet i svenska är uppbyggt. Du kommer få möjlighet att träna på dessa tre moment.

Innehåll

Det nationella provet i svenska i åk 9 är uppdelat enligt nedan:

Delprov A: tala (presentera, leda diskussion och diskutera)

Delprov B: läsa (läsa ett texthäfte och svara på frågor)

Delprov C: skriva (välja en av tre skrivuppgifter)

 

Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och C genomförs under våren 2020.

Ni kommer att få all information som behövs samt förberedas för proven.