👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesområdesplan för Idrott och hälsa, IDO

Skapad 2019-09-27 15:00 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Idrott och hälsa, IDO
Ämnesområdet idrott och hälsa, på individuellt program på Norrtälje gymnasiesärskola år 1- 4 år.

Innehåll

Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

 

 Ämnesområdet pågår under 4 år och kommer ingå i olika skolaktiviteter under veckans schema alla 4 år.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.
  IDO  -
 • Rörelse till musik och dans.
  IDO  -
 • Kost i samband med fysiska aktiviteter.
  IDO  -
 • Hänsynstagande, samarbete och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDO  -
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter, till exempel stavgång och fiske.
  IDO  -
 • Orientering i närmiljön. Hur man söker kännetecken i närmiljön samt kartans uppbyggnad och symboler.
  IDO  -
 • Allemansrätten och ansvarsfullt uppträdande i naturen.
  IDO  -
 • Klädsel och utrustning vid vistelse i naturen i samband med olika aktiviteter och under olika årstider.
  IDO  -
 • Säkerhet i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDO  -
 • Sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande, till exempel sambanden mellan fysisk aktivitet, utevistelse, sociala kontakter och hälsa.
  IDO  -
 • Kroppsideal i media, bland ungdomar och inom idrotten.
  IDO  -
 • Droger och hur användningen av droger påverkar vår kropp.
  IDO  -
 • Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.
  IDO  -
 • Föreningsverksamheter inom friluftsliv och idrott.
  IDO  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att genomföra olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  IDO  E
 • Eleven genomför olika fysiska aktiviteter, dans och rörelse till musik.
  IDO  C
 • Eleven genomför friluftsaktiviteter och utevistelser under olika förhållanden. Vid utevistelserna använder eleven utrustning på ett säkert och till situationen anpassat sätt. Eleven kommunicerar om vilken betydelse livsstilen har för hälsa och välbefinnande.
  IDO  C