👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

palliativ vård

Skapad 2019-09-27 15:08 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Gymnasieskola Sjukvård
Palliativ vård innebär att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet och högsta möjliga välbefinnande ända fram till livets slut. Detta kräver att vi ser patienten ur ett helhetsperspektiv fysiskt - psykiskt - andligt - socialt

Innehåll

VAD: Vård i livets slutskede sett ur olika perspektiv och tidsrymder, tidig och sen palliativ vård.

VARFÖR: Vård i livets slutskede är en del av vårdarbete oberoende av vårdform. Den döende har rätt till högsta möjliga livskvalitet och högsta möjliga välbefinnande.

HUR: Föreläsningar - pat.fall - diskussioner - reflektioner

BEDÖMNING: Kunskapstest symtomkontroll tidig och sen palliativ vård, aktivitet i klassens diskussioner. 

 

 

Uppgifter

 • P.P palliativ vård

 • frågor utifrån tidig palliativ vård

 • sen palliativ vård

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
  Sju  -
 • Vård i livets slutskede.
  Sju  -
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
  Sju  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  A
 • Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  C
 • Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  E