👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass HT19-VT20

Skapad 2019-09-27 15:29 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F Matematik
Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld. (Läroplanen, Lgr 11)

Innehåll

Vad arbetar vi med?

Under förskoleklassåret jobbar vi med att lägga grunden till den fortsatta matematikutvecklingen. Vi använder oss utav matematiksamlingar där vi upptäcker, laborerar, resonerar och räknar matematik tillsammans. Stor vikt läggs vid att utveckla elevernas språkliga förmåga i matematik. Vi arbetar också med problemlösning i par samt individuella uppgifter. Vi använder oss av matematikappen vektor vid 40 tillfällen.

Innehåll

Klassificering, sortering och mönster

 • klassificera och sortera föremål efter form, färg, storlek, antal och andra egenskaper
 • resonera och formulera kriterier/regler för sortering
 • resonera och motivera sina val av kriterier/regler och upptäcka kamraternas val
 • upptäcka, skapa och följa mönster

 

Mängder, antal och talmönster

 • använda räkneramsan i lekar och vid uppräkning
 • räkna, jämföra och uppskatta mängder
 • undersöka mängder genom att gruppera och skapa mönster
 • undersöka och använda ”det starka fem-talet”
 • undersöka och använda matematiska begrepp, tex fler, färre, lika många
 • undersöka och använda ordningstal

 

Tals helhet och delar

 • undersöka och dela upp tal
 • resonera om tal och tals användning
 • uppmärksamma talmönster på tex tärningar dominobrickor
 • undersöka och resonera om begrepp, tex mer, mindre, fler, färre

 

Talraden och tallinjen

 • räkna uppåt och nedåt på räkneramsan med start på olika tal
 • undersöka och använda talraden
 • räkna uppåt och nedåt på talraden inom talområdet 0-10 och 0-20
 • känna igen och använda våra siffror

 

Geometri

 • undersöka och laborera med tvådimensionella och tredimensionella former
 • veckodagar, månader, årstider
 • lägesbegrepp, tex höger, vänster, framför, bakom, under, bredvid
 • jämförelsebegrepp, tex fler, färre, stor, större

 

Hur arbetar vi?

Gemensamma samlingar där vi upptäcker, resonerar om, laborerar med och räknar matematik.

 • sånger och ramsor
 • filmer
 • lekar
 • konkret material, bilder, ord och andra uttrycksformer
 • uppgifter på stenciler och i böcker
 • vektor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -