Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick 2A - Multiplikation

Skapad 2019-09-27 15:31 i Lövestad skola Sjöbo
Grundskola F – 9 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med multiplikation. Vi kommer att arbeta med tabellerna 0,1,2,3,4,5 och 10. Vi kommer även att arbeta med att lösa uppgifter som innehåller mer än ett räknesätt.

Innehåll

Mitt i prick 2A - Multiplikation 

I detta arbetsområde ska du kunna skriva regeln för enkla talföljder detta gör man genom att titta på talföljden och beskriva vad som sker i varje steg. Du ska även förstå att multiplikation och addition hör ihop då multiplikation kan översättas till upprepad addition. Du ska förstå vad multiplikation är och hur man kan räkna ut en multiplikation. Man behöver inte automatisera tabellerna man kan räkna ut det med konkret material, bilder och symboler också. 

 

Konkretiserade mål 

Du ska kunna skriva regeln för enkla talföljder. 
Du ska förstå att multiplikation är upprepad addition. 
Du ska kunna lösa uppgifter i multiplikation med tabellerna 0,1,2,3,4,5 och 10. 
Du ska förstå att produkten i en multiplikation blir detsamma om du vänder på faktorerna. 
Du ska även träna på att lösa uppgifter som innehåller mer än ett räknesätt. 

 

Undervisning/såhär ska vi göra

- Vi kommer att använda våra små whiteboards i början av varje lektion för att repetera begrepp vi tidigare arbetat med, samt se om du förstått dagens genomgång. 
- Vi kommer att räkna i boken Mitt i Prick 2A. Kapitel 2, multiplikation.
- Vi kommer att spela mattespel.
- Vi kommer att spela spel på skolplus.se.
- Vi kommer att arbeta laborativt. 
- Vi kommer att titta på avsnitt från serien livet i mattelandet
- Vi kommer färglägga räknemålor.
- Vi kommer att träna på snottror. 
- Vi kommer att ha matteläxa varje vecka, detta för att repetera och befästa det vi gjort i skolan. 

Begrepp

Multiplikation, gånger,  upprepad addition, dubbelt, ökar, faktor och produkt. 

Bedömning

- Du kommer att bedömas formativt, d.v.s kontinuerligt under arbetets gång. 

- Du kommer i början av varje lektion få tillfälle att svara på frågor på en liten whiteboard. 

- Du kommer att göra ett litet kunskapstest i slutet av arbetsområdet. 

- Du kommer att bedömas utifrån skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: