👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2019-09-27 17:40 i Hindås skola Härryda
Taluppfattning i Matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att prata om ental, tiotal, hundratal och tusental! Vi ska bli säkra på att jämföra och storleksordna tal och lära oss mer om tallinjen.

Innehåll

Mål: 

Efter arbetet med taluppfattning ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- värdet på olika tal inom 0-10.000

Matteord:

När du arbetat med taluppfattning ska du känna till dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

udda-jämna

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med:

- Matematikboken Matteborgen

- Par- och klassdiskussioner

- EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- Olika strategier - och jämföra varandras strategier

- Olika problemlösningsuppgifter

- Olika program på iPaden  t.ex. Nomp och elevspel.se

 

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet i boken finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning

Taluppfattning

 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000
Du förstår hur vårt talsystem är uppbyggt och kan dela upp tal i talsorter. Du kan också begreppen för de olika talsorterna och kan säga hur mycket de olika positionerna är värda.
Du kan storleksordna tal mellan 0-10000
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje