👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2019-09-27 21:00 i Vretaskolan Östhammar
Arbetsområdet handlar om hur barn lever i olika delar av världen och vilka de mänskliga rättigheterna är.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Hur har barn det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns för barn i världen? Vilka rättigheter har barn? Varför flyttar människor inom eller mellan länder?

Innehåll

Arbetsområde

Du ska få lära dig om hur barn har det i andra delar av världen. Vilka likheter och skillnader finns det med hur du har det?

Vad är barnkonventionen och vad har barn för rättigheter? 

Vad är det som gör att människor väljer att flytta?

Konkreta mål

 • Du ska kunna berätta om några rättigheter som barn har enligt barnkonventionen.
 • Du ska kunna ge exempel på vad rättigheterna innebär för dig hemma eller i skolan.
 • Du ska kunna berätta något om hur barn har det i olika länder, genom att berätta någon likhet och någon skillnad.
 • Du ska kunna ge några exempel orsaker till varför en familj flyttar.
 • Du ska kunna ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familj.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • reflektera över barns rättigheter genom att du får berätta om vad dessa betyder för dig hemma och i skolan.
 • analysera och reflektera över orsaker till att människor flyttar och vad en flytt kan innebära för barn och familj.

Du kommer att få visa dina kunskaper i samtal och diskussioner samt genom att vi gör VEN-diagram.

  

Undervisning

Du kommer att få lära dig genom

 • genomgångar och samtal om barnkonventionen och barns rättigheter, i par eller i grupp.
 • att se på film om barnens rättigheter:  Evas superkoll - Barnkonventionen
 • se på filmer om hur barn kan ha det i olika världsdelar
 • att jämföra hur barn har det i två olika länder i världen med hjälp av ett VEN-diagram
 • samtala i grupper om vilka orsaker som kan finnas till att man flyttar

 

Begrepp vi kommer att ta upp:

rättighet,barnkonvention, jämföra, likhet, skillnad, orsak, konsekvens, flytta, FN,

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3