👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bröderna Lejonhjärta

Skapad 2019-09-28 09:44 i Aspenskolan Tierp
Vi läser Bröderna Lejonhjärta och arbetar med uppgifter till boken.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under några veckor arbeta med Astrid Lindgrens bok "Bröderna Lejonhjärta".

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

utveckla läsningen samt skapa meningsfulla diskussioner och tankegångar såväl i grupp som i enskilt arbete.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

Eleverna kommer att läsa Bröderna Lejonhjärta genom högläsning och individuell läsning. 

Vi kommer att arbeta med uppgifter till boken. Uppgifterna kommer att redovisas växlande muntligt och skriftligt.

Vi kommer att avsluta arbetet genom att titta på filmen Bröderna Lejonhjärta samt titta på teatern och diskutera likheter och skillnader dem emellan.

DETTA SKA BEDÖMAS...

Se matrisen nedan vilka kunskapskrav vi arbetar med i det här området.

Uppgifter

 • Bröderna Lejonhjärta "slutet"

 • Bröderna Lejonhjärta kap. 11-12

 • Bröderna Lejonhjärta kap. 9-10

 • Bröderna Lejonhjärta kap. 8

 • Bröderna lejonhjärta kap. 5-6

 • Bröderna Lejonhjärta kap. 3-4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Läsa, strategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.