👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-6 KlassTellus

Skapad 2019-09-28 10:29 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Engelska: att via våra sinnen,bilstöd, teckenförstärkning,repetion och variation få kunskaper och en känsla för det engelska språket.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska som andraspråk Bild Engelska Matematik Musik
Vi lär oss engelska genom alla våra sinnen; syn hörsel, känsel och smak och lukt.Ramsor, berättelser,tal,sånger och bild.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har avknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå.
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser
 • lära oss ramsor och sånger på engelska.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag (t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv)
 • prata engelska med dina klasskamrater eller din lärare (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord
 • delta aktivt i enkla engelska ramsor och sånger

Matriser

Ma Mu En Bl Sva
Mål engelska åk 6

Ämnesmatris engelska 1-6

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Förstå talad engelska
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar när någon talar.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon talar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Förstå engelska texter
Du kan med stöd förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Muntliga instruktioner
Du kan med stöd följa enkla instruktioner.
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.
Skriftliga instruktioner
Du kan med stöd följa skriftliga instruktioner.
Du kan följa enkla skriftliga instruktioner.
Tala
Du kan med stöd säga enkla ord och meningar.
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Skriva
Du kan med stöd skriva enkla meningar som går att förstå.
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Samtala
Du kan med stöd ställa enkla frågor och svara med hjälp på någons fråga.
Du kan ställa enkla frågor och svara när du pratar med andra.

Ma Mu En Bl Sva
Engelska år 1-3 Grundsärskolan Tala, skriva, samtala, lyssna och läsa matris

 • En   tala och samtala i olika sammanhang,
 • En   förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
 • En  4-6   Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
 • En  4-6   Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
 • En  4-6   Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  4-6   Ord och ordbilder.
 • En  4-6   Familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har förmåga att ramsräkna 1-10. Du har förmåga att namnge några färger och några djur.
Du har förmåga att ramsräkna 1-20. Du har förmåga att namnge de flesta färgerna. Du kan säga några familjeord (t ex mother, father, brother and sister). Du har förmåga att namnge fler än 10 djur.
Du kan räkneorden 1-20. Du har förmåga att namnge några kroppsdelar. Du har förmåga att använda enkla meningar t ex "My name is..."
Du kan tiotalen upp till 100. Du har förmåga att använda kända ord, fraser och meningar. Du har förmågan att berätta om sig själv och sin familj. Du har även förmåga att göra enklare beställningar av tex. mat, biljetter m.m. Du har förmåga att uttala orden på ett bra sätt.
Skriva
 • En  4-6
Du har förmåga att skriva av enkla enstaka ord.
Du har förmåga att skriva enstaka ord.
Du har förmåga att skriva välbekanta ord så som färger, några djur m.m.
Du har förmåga att skriva enkla fraser och meningar.
Samtala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har förmåga att använda enkla hälsningsfraser.
Du har förmåga att föra ett samtal med enstaka ord.
Du har förmåga att ställa enkla frågor samt svara på dessa.
Du har förmågan att föra ett enklare samtal med en kamrat om vardagsnära händelser.
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du har förmåga att lyssna aktivt och förstår enstaka ord och uppmaningar.
Du har förmåga att förstå kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. cat, hälsningsfraser, ”sit down”, ”My name is…”) Du har förmågan att följa enkla instruktioner.
Du har förmåga att förstå enkla korta meningar som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare. (ev. kopplat till bilder). Du har förmåga att förstå och tillgodogöra sig en film med ett enkelt talat språk.
Du har förmåga att förstå innehållet i en enkel uppläst text ur tex en sagobok.
Läsa
 • En  4-6
Du har förmåga att läsa enstaka ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat.
Du har förmåga att läsa och förstå enstaka ord.
Du har förmåga att läsa enkla korta fraser och meningar.
Du har förmåga att läsa och förstå innehållet i en lättläst bok.