👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 7E, v41. ”Politiska idéer och allas rätt”

Skapad 2019-09-28 11:59 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
I Sverige har vi många rättigheter som rätten att gå i skolan, rätt att uttrycka sina åsikter, rätt att få demonstrera och rätt att få tro på vad man vill. Dessa rättigheter kanske vi inte ens reflekterar över utan tar dem för givna. Men så är det inte för många människor i världen. I vissa länder är det inte en rättighet att få gå i skolan och en del människor kanske inte ens vågar gå att rösta för att de är rädda att bli förföljda. I dessa delar av världen drömmer man om att uppnå ett demokratiskt samhälle där man följer de mänskliga rättigheterna. Under detta arbetsområde ska vi lära oss mer om vad menas med demokrati respektive diktatur, vilka är de mänskliga rättigheterna och vad görs och kan göras för att skydda de mänskliga rättigheterna i världen.

Innehåll

Hur ska vi arbeta? 

 • Följa veckans nyheter och koppla det till arbetsområdet.
 • Läsa texter.
 • Samtala och diskutera.
 • Samarbeta och genomföra ett kortare arbete i mindre grupper.
 • Se på dokumentär/film.

 

Litteratur:

Bok "Samhällskunskap 7-9", förlag "Utkik", s 178-181, 184-189, 190-195. 

 

Inspelade genomgångar/dokumentärer/film

"Sameblod" (film)

 

Sli medioteket: (kommer in med er mejladresser och lösenord, samma som Ipad)

          Fatta Sveriges demokrati: "Demokrati eller diktatur", "Statsskick", "Yttrandefrihet", "Monarki och grundlagarna". (ca 15 min/avsnitt)

          Mediatiden: Farlig rapportering-är det värt det?

          FN och UNICEF en översiktsfilm om FN och barnkonventionen.

         Ideologiernas historia, 8 min/avsnitt: Liberalism, socialism, ekologism, konservatism, kommunism, feminism, ekologism.

 

Youtube: 

Eunsun Kim on her escape from North Korea-Malou efter tio (TV4), 14 min.

Studi: Vad är demokrati? 

Vad är grejen med demokrati och diktatur?

Vad är grejen med ideologier?

Studi: Vad är mänskliga rättigheter?

FN:s säkerhetsråd- en kort introduktion.

 

 Prov: Fredagen den 4/10.

 

Vad ska du ha koll på till provet?

 • Vad är typiska kännetecken för en demokrati respektive diktatur?
 • Vad menas med direkt och indirekt demokrati?
 • Vilka olika slags statsskick finns det? Kunna ge exempel på länder som har dessa olika statsskick.
 • Vilka olika ideologier finns, vad står de för och hur hänger dessa ideologier och svenska partier ihop?
 • Vad är mänskliga rättigheter, varför har vi dessa och kunna ge exempel på några mänskliga rättigheter?
 • Vad är FN för en organisation? Hur är FN i stora drag uppbyggt och vad har organisationen för uppdrag.
 • Vad är en nationell minoritet, vilka är Sveriges nationella minoriteter och kunna ge exempel på hur samerna diskriminerats i Sverige och vad de idag har för rättigheter.

 

Begrepp: Quizlet (appen, hemsidan), sök på mitt användarnamn "emmfli", quizet heter "Allas rätt".

 

Begreppen:

Diskriminering

Fördomar

Ideologi

Socialism

Feminism

Ekologism

Liberalism

Konservatism

Nationalism

Statskick

Monarki

Republik

Demokrati

Diktatur

Rösträtt

Statsminister

President

Statschef

Direkt demokrati

Indirekt demokrati

Opinion

Rättssäkerhet

FN

Mänskliga rättigheter

Nationella minoriteter

Uppgifter

 • Bildspel "Politiska idéer och allas rätt"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
samhällskunskap 7-9

E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Faktakunskaper
 • Sh  E 9
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
 • Sh  A 9
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
De mänskliga rättigheterna
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Elven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.