👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: 8C Algebra v.42 - 51

Skapad 2019-09-28 14:31 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Välkomna, klass 8C, till Kapitel 2: Algebra! Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebra är ett eget område inom matematiken, alltså ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen. Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fi

 

 

Veckoplanering i matematik Kap 2 Algebra för klass  8C

              

V

Måndag 90 min

13.20 – 14.50

C308

Tisdag 80 min

14.00 – 15.20

B305

Onsdag 60 min

12.30 – 13.30

B305

    Läxor

41 

 

Prov kap 1 (8 okt)

Plasta in böcker mm

Dina läxor är att

 

Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna:

 

-     minst 2 nivåer i varje avsnitt

-     minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 

Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa.

 

          Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors eftermiddagar! Mattelärare finns på plats tisdagar ca 15.15 – 16.00!

        

7 OKT 2019 / LLN 

42

2.3 Uttryck med parenteser

2.3 Uttryck med parenteser

2.4 Multiplikation med en parentes

Elevens val

43 

En lektion denna vecka: prov tillbaka. Möjlighet till förbättring av 2 uppgifter.

2.4 Multiplikation med en parentes

2.4 Multiplikation med en parentes

44

LOV

LOV

LOV

45 

PRAO

PRAO

PRAO

46 

PRAO

PRAO

PRAO

47

2.5 Ekvationer

2.5 Ekvationer

2.5 Ekvationer

48

2.6 Mer om ekvationer

2.6 Mer om ekvationer

Test på E-nivå 2.3 – 2.6. 

Det du får godkänt på idag behöver du inte göra på E-nivå på provet v.49

49

Repetition

Prov Kap 2 (3 dec) 2.3 – 2.6

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

50

2.2 Mönster och formler

2.7 Problemlösning med ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer

Prov tillbaka?

51

Elevens val

2.7 Problemlösning med ekvationer

2.7 Problemlösning med ekvationer

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalt: Förenkla uttryck och multiplikation med en parenteshttps://www.elevspel.se/amnen/matematik/5637-forenkla-uttryck.html

 

 

 

           Lärandemål 

            Att kunna fortsätta en talföljd och ett mönster

            Att kunna skapa en formel utifrån en talföljd och ett mönster

            Att kunna tolka och teckna egna numeriska och algebraiska uttryck, med och utan parenteser

            Att kunna förenkla algebraiska uttryck, med och utan parenteser, med alla räknesätt ( + - * / )

            Att kunna skapa och lösa ekvationer, med och utan parenteser

            Att kunna lösa problem med hjälp av ekvationer

       

Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda:

 algebra, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, formel, numeriskt uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, förenkla, likhet, ekvation, obekant, prövning, balansera, vänster- och högerled

 

Undervisning

Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner/problemlösning

Egen övning

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov 

 

      Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).
                             
                           

 

     Centralt innehåll från läroplanen:

 
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.