👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva sagor

Skapad 2019-09-28 14:56 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 2 Svenska
Vi kommer under höstterminen arbeta med ett sagoprojekt i svenska. Du kommer att få lära dig mer om sagoväsen och skriva egna sagor om dem. Du kommer att få ge respons på andras sagor och ta emot respons på dina egna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Kunskapskrav

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. 

 

Konkretiserade mål

Du kan skriva bokstäver och ord så att andra kan läsa dem. 

Du kan skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan ord, punkt och frågetecken. 

Du kan skriva berättelser med en början, mitten och ett slut.  

 

Centralt innehåll

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.  

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

 

Undervisningens upplägg

Vår skolbibliotikarie Carina Andersson ska ge oss fakta om olika sagoväsen. Hon ska också läsa sagor.

Vi kommer gemensamt samla sagoord  och egenskaper om väsen som du kan använda dig av i din saga. 

Vi ska ha genomgångar om hur en saga/berättelse är uppbygd. 

Vi ska skriva gemensamma och egna sagor/berättelser. 

Vi ska läsa varandras sagor/berättelser och ge respons. 

Det här ska bedömas

Din förmåga att skriva bokstäver och ord så att andra kan läsa dem. 

Du förmåga att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan ord, punkt och frågetecken. 

Du förmåga att skriva berättelser med en början, mitten och ett slut.