👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna i bråkform 06b

Skapad 2019-09-28 15:30 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta.

Innehåll

I ämnet matematik fokuserar vi på fem förmågor. Dessa är:

 

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
 • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
 • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
 • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
 • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

Områdets mål och metoder

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper om hur:

 • bråktalen är uppbyggda
 • du förkortar och förlänger bråktal
 • du räknar med bråktal
 • du kan räkna med bråktal i vardagliga situationer och vid problemlösning

 

Kapitlets begrepp  

bråk

nämnare

täljare

blandad form

heltalsdel

bråkdel

förkorta

förlänga

inverterade tal

inverser

liknämnig

 

 

 

Arbetssätt

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. Vi kommer också att arbeta med problemlösning, mha bland annat EPA-metoden. De flesta lektioner kommer avslutas med en exit ticket. 

 

Veckoplanering (preliminär)

v. 41

provgenomgång kapitel 1

LPP bråk

s. 74 - 77 "Tal i bråkform"

s. 78 - 81 "Förkorta och förlänga bråk"

s. 82 - 85 "Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare"

 

v.42

s. 82 - 85 "Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare"

s. 86 - 89 "Addition och subtraktion av bråk med olika nämnare"

s. 90 - 93 "Multiplikation av bråk"

 

v. 43

s. 94 - 97 "Delar och andelar av heltal"

s. 98 - 101 "Division av bråk och heltal"

s. 102 - 105 "Division av bråk"

s. 106 - 109 "Blandade räknesätt med bråk"

 

v.45

s. 106 - 109 "Blandade räknesätt med bråk"

s. 110 - 113 "Problemlösning med bråk"

s. 114 - 115 "Repetition"

 

v. 46

s. 114 - 115 "Repetition

s. 114 - 115 "Repetition

PROV, torsdag 14/11 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Facit till kapitel 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9