👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i Bokstavslandet åk 1

Skapad 2019-09-28 15:36 i Uggleskolan F-3 (Nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med Livet i bokstavslandet genom att titta på filmerna från UR, jobba gemensamt med digitalt material, jobba enskilt med digitala övningar i webbappen, högläsa, arbeta med bokstäver bl a i arbetsboken, öva på lässtrategier samt öva på att läsa både i skolan och hemma med läsläxan.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Mål 

Du ska få öva på att kunna... 

 • namn och ljud på alla bokstäver
 • ljuda ihop korta ord, t.ex. l-e-j-o-n till lejon
 • läsa vanliga ord som hela ordbilder, t.ex. en, ett, jag, och
 • läsa vanliga ord med fl yt, t.ex. bok, yxa, rep
 • läsa och förstå meningar och enkla texter, t.ex:
  • Vart har Max tagit vägen? Han är i gräset. Då kommer Brunos mamma. Max får en kram.
 • återberätta eller svara på frågor om text eller film
 • koppla det lästa till egna erfarenheter och åsikter
 • skriva läsligt för hand och skriva på dator
 • skriva vanliga ord, enkla meningar och kort text
 • skriva med mellanrum mellan orden

Arbetssätt

 

 • Vi inleder varje nytt kapitel med att se ett avsnitt av programmet Livet i bokstavslandet från UR genom att:
  • Gemensamt titta, lyssna och samtala om det vi ser, hör och upplever
 • Du får läsa i en egen läsebok/minibok då vi har/övar:
  • Högläsning, gemensam läsning, parläsning och enskild läsning
  • Avkodning och läsflyt
  • Gemensamma textsamtal
  • Läsförståelse och läsförståelsestrategier
 • Läseboken/miniböckerna har vi i läsläxa. Texterna jobbar du med både hemma och sedan i skolan.
 • Vi arbetar tillsammans med det digitala materialet då vi har:
  • Gemensamma digitala genomgångar och laborationer före, under och efter arbete i Läsebok och Arbetsbok
 • Vi arbetar i arbetsboken med:
  • Bokstavsarbete
  • Ordförråd och ordbilder
  • Språkliga strukturer och normer
  • Läsförståelse
 • Vi gör språklekar/språkövningar genom gemensamma aktiviteter, i par och enskilt för att:
  • Förstärka förståelsen av bokstäver (ljud och form) och språkets struktur 
 • Du får arbeta enskilt med digitala övningar i webbappen för att öva din:
  • Läsförståelse
  • Ordförståelse
 • Vi kommer att få besök av fem olika fiktiva karaktärer som lär oss en läsförståelsestrategi var, som vi sedan övar på när vi arbetar med olika texter i skolan och med läsläxan. 

Bedömning

Du bedöms utefter målen och kunskapskraven i ämnet svenska (se mål ovan och kunskapskrav nedan).

Du visar vad du kan genom att…

 • Aktivt delta i läsgruppen
 • Visa arbetet i arbetsboken
 • Visa texter som du skrivit
 • Läsa högt i lärparet eller för en vuxen
 • Visa vad du gjort i läsläxan
 • Genomföra några skriftliga test under året 

Du reflekterar själv över vad du kan genom självbedömning som vi gör med jämna mellanrum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 1

LÄSA

Jag kan med stöd...
Jag kan på egen hand...
Bokstäver
namn och ljud på alla bokstäver
namn och ljud på alla bokstäver
Ljudningsstrategi
ljuda ihop korta ord, t.ex. l-e-j-o-n till lejon
ljuda ihop korta ord, t.ex. l-e-j-o-n till lejon
Helordsläsning
läsa vanliga ord som hela ordbilder, t.ex. en, ett, jag, och
läsa vanliga ord som hela ordbilder, t.ex. en, ett, jag, och
Meningar
läsa och förstå meningar och enkla texter
läsa och förstå meningar och enkla texter
Läsförståelse
berätta om det jag tycker är viktigt i en text jag läst eller lyssnat på
berätta om det jag tycker är viktigt i en text jag läst eller lyssnat på
Kopplingar
jämföra det jag läser med något liknande som jag själv har varit med om.
jämföra det jag läser med något liknande som jag själv har varit med om.

SKRIVA

Jag kan med stöd...
Jag kan på egen hand...
Skriva en text
skriva en kort text med enkla meningar där det är mellanrum mellan orden.
skriva en kort text med enkla meningar där det är mellanrum mellan orden.
Skriva läsligt
skriva så att jag själv och andra kan se vad som står
skriva så att jag själv och andra kan se vad som står
Skriva på dator
skriva en text på dator
skriva en text på dator