👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan, instruerande text åk 5

Skapad 2019-09-28 16:13 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
En instruerande text innehåller instruktioner och talar om hur du gör någonting. Alla ämnen i skolan och alla läroböcker har instruktioner. På slöjden läser du till exempel en instruktion om hur symaskinen fungerar och på matematiken om hur du räknar multiplikation.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • förstå och förklara syftet med en instruerande text
 • förstå och använda dig av texttypens struktur (rubrik - material/ingredienser - steg för steg instruktioner - bilder kopplat till steg för steg)
 • språkliga drag som verb i imperativform men också korta och tydliga meningar
 • skriva en instruerande text tillsammans med en eller flera kamrater
 • skriva en instruerande text självständigt
 • utveckla din egen instruerande text med hjälp av kamratrespons
 • samt ge kamratrespons

 

Arbetssätt

 Ensam - i par - i grupp kommer vi försöka urskilja vad som är typiskt för en instruerande text.

 I par och i grupp kommer vi att få analysera samt skriva instruerande texter.

 Ensam - i par och i grupp kommer vi få prova på att följa instruktioner.

 I slutet av området kommer du självständigt få planera och skriva en instruerande text.

 Du kommer också ge och få kamratrespons för att utveckla den instruerande texten.

 

Bedömning

 Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat område:

 • hur väl du deltar i undervisningens olika moment.
 • hur aktiv du är samt bidrar i diskussioner.
 • hur väl du bidrar i par- och grupparbeten.
 • hur väl din text följer strukturen för den instruerande texttypen.
 • hur väl du utvecklar din text med hjälp av kamratrespons 
 • samt ge kamratrespons

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6