Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 9 (Prio)

Skapad 2019-09-28 16:19 i Österledskolan Halmstad
Procent
Grundskola 7 – 9 Matematik
Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet. I det här kapitlet får du fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

I ämnet matematik fokuserar vi på fem förmågor. Dessa är:

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

 • lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 
 • föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 
 • redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 
 • använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 
 • använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

Viktiga begrepp

algebra
     uttryck    förenkla       faktorisera        ekvation          obekant            prövning 

Områdets mål och metoder

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

 • Förenkla uttryck både med och utan parenteser

 • Multiplicera uttryck med parenteser 
 • Beräkna värdet av uttryck
 • Faktorisera uttryck 
 • Lösa ekvationer både med och utan parenteser
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Använda din kommunikativa förmåga att både muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser 
 • Använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Arbetssätt

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. 

Preliminär tidplan

V. 47: 
Avsnitt 1:5 Förenkla och beräkna värdet av uttryck sid. 24-27

V.48: 
Avsnitt 1:6 Multiplicera uttryck i parenteser sid. 28-31
Avsnitt 1:7 Faktorisera uttryck sid. 32-34

V.49:
Avsnitt 1:8 Ekvationer sid. 35-38
Avsnitt 1:9 Problemlösning med ekvationer sid. 39-41

V.50:
Skriftligt prov, torsdag 12/12

Du kan använda dig av kunskapsmatrisen.se för att se videogenomgångar och extra uppgifter samt studi.se

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: