👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska sva Nu läser vi !

Skapad 2019-09-28 17:45 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Vi läser, skriver , lär oss om språkljud i svenska. Vi övar på att bilda ord, meningar och texter. Vi läser, skriver, lyssnar på texter på svenska. Vi lär oss om nya ord, hur ord ska användas i text. Övar oss på att skriva tydligt.

Innehåll

Svenska

Under läsåret kommer vi att öva på att koppla ljud till bokstäver, bilda ord av bokstäverna. Vi kommer att behandla texter på olika sätt, resonera över vad som menas i texten och reflektera över det vi läst. Vi går igenom alfabetet, övar att skriva och läsa  bokstäver, ord och meningar. Vi lyssnar till olika texter, berättelser och fakta. Vi kommer att lära oss om grammatik, hur ord ska användas för svenska uttryck.

I Svenska kommer du att arbeta med följande....

* Öva på att skriva ord, meningar och text. Du använder  olika konkret arbetsmaterial, Ipad och arbetsblad.

* Öva på att koppla bokstavsljuden till rätt bokstav när du skriver.

* Skriva handstil med penna.

* Skriva på Ipad med talsyntes

* Läsa olika genrer och samtala kring bilder och innehåll.

* Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme. 

 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du....

- medverkar och med stöd av bilder kan skriva kända ord och meningar.

- kan med stöd av bilder läsa och först enkla ord och meningar.

- medverkar i samlingen och kan vänta på din tur att tala.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sva  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sva  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sva  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sva  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sva  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sva  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sva  1-3

Matriser

Sva
Svenska sva Nu läser vi !

Rubrik 1Nu läser vi SVA

Nivå 1
Deltar
Nivå 2
Medverkar
Nivå 3
Medverkar aktivt
Aspekt 1 Tala lyssna samtala
Sätt kryss i rutorna Lyssna, svara på frågor, berätta, turtagning
Ny aspekt
Läsa: Kan några ordbilder, förstår att bokstaven har ett ljud, ljuda ord och intresse för läsning
Ny aspekt
Skriva: Forma bokstäver, mellanrum mellan orden, stor bokstav, skriva på digitale verktyg
Ny aspekt
Berättande och faktatexter: Förstå skillnaden mellan dessa
Ny aspekt
Spårkbruk: Minnas ramsor sånger, använda tex kroppsspråk för att uttrycka känslor