👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2019-09-28 18:04 i Södra skolan Falun
Grundskola F
Du kommer att få arbeta med olika teman som är bekanta för dig för att utveckla dina förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.

Innehåll

Förmågor att utveckla

 Eleven ska utveckla:

att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning

Temaområden:

 • Färger
 • Familjen
 • Väder
 • Djur
 • Veckodagar och månader
 • Intressen
 • Vardagsliv
 • Kläder

Tala, samtala och lyssna

 • Strukturerade gruppsamtal och dialoger
 • Presentera dig själv.

 • Muntligt framföra ord och fraser som tillhör vardagen.

 • Följa en enkel muntlig instruktion.

 • Lyssna på talad engelska.

 • Sjunga med i några sånger.

 • Dramatisera enklare sagor.

 • Muntligt delta i några ramsor.

 • Följa med i handlingen av några enkla sagor

Skriva

 • Skriva av engelska ord och meningar.

Matriser

Engelska åk 1-3

Åk 1-2
Åk 1-2
Åk 3
Utveckla förmågan att förstå uppläst engelsk text
.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser och försöker delta, exempelvis What have you got? What do you like? I like
Utveckla förmågan att förstå skriftlig engelsk text
.
Känner igen några enkla ordbilder, exempelvis yes,no, cat, dog...
Läser och förstår några enkla ord och meningar, exempelvis I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
Kan själv stava och översätta t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång. Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. Exempelvis: What have you got? I have got... What do you like? I like..
Kan själv säga enkla ord och meningar. Kan svara på enkla frågor, exempelvis What´s your name? How old are you?)
Kan berätta något tex om sig själv eller ett djur. My name is... My dog is... I like... My family... Kan ställa och besvara enkla frågor exempelvis om sig själv och sin familj. ex. What have you got? I have got... What do you like? I like.
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Jag känner till några länder där man talar engelska.
Känner till och kan berätta något om England och jämföra det med hur det är att leva i Sverige.