👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2019-09-28 20:36 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Arbete med sagor. Vi tränar oss på att lyssna, att återberätta och att bearbeta sagor av olika slag.
Grundskola F – 2 Svenska
I sagans värld kan mycket hända. Vi lyssnar, lär oss, skriver och ritar i sagornas värld. Under det här arbetet kommer du att få lära dig vad som kännetecknar en saga, lyssna på kända och okända sagor, träna på att återberätta sagor, beskriva sagofigurer samt att skriva egna sagor med tydlig inledning, mitt och avslut.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Lyssna
 • Återberätta
 • Rita bilder till sagan
 • Samtala om innehållet i sagan
 • Ställa frågor om innehållet i sagan
 • Se likheter och skillnader mellan olika sagor 
 • Relatera till egna erfarenheter
 • Lära dig om sagans/berättelsens struktur
 • Skriva en egen saga med tydlig inledning, handling och avslut där du illustrerar för att förstärka budskapet

 

  Du kommer att få möjlighet att utvecklas som läsare, lyssnare, tänkare och författare

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå och kunna återberätta enklare sagor så att innehållet framgår.
 • ha förståelse för hur en saga kan vara uppbyggd (början, mitten, slut).
 • lyssna på dina klasskamrater och våga tala inför en grupp.
 • skriva en saga med tydlig början, mitt och avslut. 

Genom att:

 • se om du är delaktig i samtalen runt sagorna
 • se om du ställer frågor om innehållet och kan bearbeta sagorna i grupp
 • uppmärksamma om du lyssnar och talar i gruppen
 • läsa din saga. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få lyssna på olika typer av sagor
 • få samtala om sagans innehåll
 • få återberätta sagans innehåll och budskap i en mindre grupp
 • få skriva en saga där du först använder en berättelsekarta
 • illustrera din saga 
 • ge och ta emot kamratrespons för att förtydliga och förbättra sagan
 • läsa din saga för ditt fadderbarn

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3