👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp, min kropp!

Skapad 2019-09-29 08:53 i Nyponrosens förskola Hudiksvall
Vi kommer att arbeta med boken "Säg Stopp". Att få barnen att förstå, att man kan säga stopp med handen, eller nej, eller sluta och det inte känns bra. Att lära barnen att lyssna om kompisen säger nej, stopp eller sluta.
Förskola
Vi vill på ett förebyggande och stärkande sätt lära barnen om rätten till sin kropp och att säga nej!

Innehåll

Nuläge

Just nu ser vi att barngruppen har svårigheter i att sätta gränser för vad en får göra med sina kompisar och vad en inte får.

 

Mål

Vi vill stärka barnens självkänsla
Vi lär barnen "Stopp min kropp" , att barnen har rätt att bestämma själva över sin kropp och att de har rätt att säga ifrån.

Att stärka barnen självkänsla
Att stärka barnen att säga nej om något inte känns bra. eller om de inte vill.
Att barnen ska lyssna när kompisen säger nej, respektera att ett nej är ett nej.
Att lära barnen att alla känslor är rätt men inte alla beteenden.

Syfte

Att på ett förebyggande sätt stärka barnens kunskap om rätten till sin kropp och rätten att säga nej

 

Genomförande

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta i små barngrupper och hela barngruppen och arbetslaget deltar. 

 

  • Vi kommer framför allt utgå från olika böcker som handlar om värdegrund, rätten att säga nej och kompisböckerna med Kanin och Igelkott.
  • Barnkonventionen i en låda från Unicef
  •  Vi kommer att använda och prata om Stopphanden och Stopp min kropp
  • Använder oss av känslokort, tex vid samling och har en dialog med barnen. 

 

Litteratur vi försöker att låna:

 

https://unicefbutiken.se/produkt/barnkonventionen-i-en-l-da/

 

Dokumentation under lärprocessen: inte klart hur?

Ansvar

Hela arbetslaget har ansvar.

Uppföljning

Vi kommer att regelbundet följa upp arbetet, löpande dokumentation och reflektion. Analysera och utvärderar vid avd planering

Levande diskussion om hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016