Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid.

Skapad 2019-09-29 10:58 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Varför uppstår krig och konflikt mellan människor? Vad får krigen för konsekvenser på oss människor? Hur kommer det sig att politiker och viktiga ledare använder krigen för att legitimera olika moderna handlingar? Vem bär ansvaret för de som blir offren i krigen? Hur har barnen de? Hur upplever de som överlever förintelsen minnet av förintelsen? Kommer det ske flera världskrig? Detta är frågor och tankar vi kommer att arbeta med i Historia fram till jullovet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

- få fördjupade kunskaper kring orsaker och konsekvenser av de andra världskriget och det kalla kriget.

-få fördjupade kunskaper om krigsförloppet.

-du ska kunna använda dig av centrala historiska begrepp.

-du ska kunna resonera om framtiden med hjälp av historia.

 

Så här ska vi arbeta:

- Föreläsningar

- Diskussioner

- Filmklipp

-Textläsning

- Gruppuppgifter 

- Enskilda uppgifter och prov. 

 

Detta ska bedömas.

Du kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som anges nedan.

 

 

Preliminär planering: 

V.40 Rep första världskriget och ryska revolutionen.

V.41 Mellankrigstiden (tiden mellan de två världskriget) 

V.42  Andra världskriget

V.43 Andra världskriget

V.44 Lov

V.45 Andra världskriget

V.46 Efterkrigstid och kalla kriget.

V.47 Kalla kriget 

V.48 Kalla kriget

V.49 Kalla kriget Inlämning konflikanalys. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: