👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

This is me

Skapad 2019-09-29 11:27 i Centralskolan Lerum
Grundskola F – 9 Engelska
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska kunna presentera sig själva, sina familjer och sina vänner med några korta meningar.

Innehåll

Arbetsområdet är inriktat på att eleverna får uppleva glädjen i att använda språk och att våga uttrycka sig på engelska.

Arbetsområdet innehåller olika kommunikationsövningar som fokuserar på grundläggande grammatik och fasta frågor.

Eleverna kommer även att träna på förmågan att självständigt konstruera enkla meningar på engelska.

 

Kunskapskrav

Välja och använda sig av strategier för lyssnande.

Formulera sig i muntliga framställningar i olika genrer.

Uttrycka sig i skriftlig interaktion med ord, fraser och meningar. Välja och använda sig av strategier som förbättrar den muntliga interaktionen.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.​Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Lyssna och läsa - reception

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.​Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.