👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-09-29 11:52 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundsärskola 3 – 5 Matematik
Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga

Innehåll

 • Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

 

 • Såhär kommer vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden där vi arbetar med matematik på olika sätt.

 

 • Detta ska bedömas:

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din matematiska utveckling. Kunskapskraven är för grundsärskolan årskurs 1-6.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Tal i bråkform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  4-6
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  4-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  4-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  4-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  4-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  4-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  4-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik GS 1-6

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
Beträffande tal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Beträffande räkning
Du ska kunna medverka i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Beträffande problemlösning
Du ska kunna medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du ska kunna bidra till omdömen om rimlighet i dina egna beräkningar och lösningar.
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna bidra till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du ska kunna bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Beträffande matematik i praktik
Du ska kunna medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.
Du ska kunna bidra till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
Beträffande matematiska termer
Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser