👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jord NTA

Skapad 2019-09-29 12:46 i Väderstad skola Mjölby
Undersöka olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Biologi
Undersöka olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.

Innehåll

NTA jord

Temat jord tränar barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.

Målet för temat

Temat jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om:
- vad jord består av,
- hur man känner igen olika sorters jord,
- jordens betydelse för levande organismer och för människan,
- att förstå viktiga ord och begrepp

Arbetssätt

Du kommer att:
- få genomföra uppdrag och utforska vad jord är.
- du kommer att få lära dig att skilja på sand, lera och humus.
- du kommer att få undersöka hur växter och rötter växer i olika jord.
- du kommer att få lära dig om hur växter bryts ned med hjälp av maskar.
- du kommer att få samarbeta med en kompis.
- du kommer att dokumentera genom text och bild.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att du visar vad du tänker och ser genom att:
* diskutera med dina kompisar
* berättar om dina tankar och upptäckter inför gruppen eller läraren.
* observerar, jämför och tolkar olika resultat
* använder olika ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3