👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9 ht -19

Skapad 2019-09-29 13:50 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära dig begrepp som har med ekonomi att göra och hur samhällets ekonomi fungerar. Vi kopplar även arbetsområdet till projektet Ren hamn/ hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära dig begrepp som har med ekonomi att göra och hur samhällets ekonomi fungerar. Vi kopplar även arbetsområdet till projektet Ren hamn/ hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen utgår huvudsakligen från läroböckerna:

"Samhälle" s4-31, 43-49

"Samhällskunskap B" s s 95-121 En del sidor är överkurs.

Vi tittar även på film som berör de olika ämnesområdena. Ex "Samhällets ekonomi", "Inflation" via av- media.

Vi uppmanar till att ta ett stort eget ansvar för inlärning av begrepp som vi går igenom. Det räcker inte med att kort översätta begreppet utan vikten ligger i att förstå vad begreppen innebär och att kunna använda dem för att resonera om hur ekonomi fungerar i samhället:

Din lärare kommer att ge dig en begreppslista.

Du förväntas även att delta i uppgifter där du får visa förmågan att se samband inklusive motivering, argumentering, perspektiv. Uppgifterna kommer vara både skriftliga och muntliga.

Visa vad du lärt dig

Ev läxförhör på begrepp.

Uppgifter där du ges möjlighet att visa att du kan se samband inklusive argumentering, motivering, perspektiv.

Slutuppgift i v. 43.

Tidsram

Veckorna 40-43

Bedömning

  E C
Samhällsstrukturer
A
Undersöka strukturer i samhället
Använda begrepp
Påverka & påverkas
 
Undersöka samhällsfrågor
Värdera & uttrycka ståndpunkter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9