👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 2

Skapad 2019-09-29 14:23 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vilka religioner finns i Sverige? Vad vet du om olika religioner? Vilka samlingsplatser för bön finns i Östervåla och Uppland?

Innehåll

 Hur undervisningen går till

Vad?

Vi kommer att 

 • diskutera elevnära livsfrågor, t ex kamratskap, gott och ont.
 • lära oss mer om platser för religionsutövning.
 • lära oss om högtider, symboler och viktiga berättelser från kristendom, islam och judendom.
 • jämföra kristendomens roll i skolan och Östervåla förr i tiden och idag.

Hur?

Vi kommer att göra en bok om judendom, kristendom och islam. Du kommer få höra berättelser och färglägga bilder till dem. Du kommer att få lära dig några viktiga berättelser och öva på dem genom att berätta dem för en klasskamrat.  Vi kommer att diskutera i små grupper och i helklass, göra arbetsblad, se på filmer och läsa i SO-boken.

 

 3. Varför?

För att du ska få mer kunskap om kristendom, islam och judendom och hur religionerna påverkat och påverkar samhället. Vi behöver kunskap om de olika religionerna för att kunna förstå oss själva och andra och på så sätt minska okunskapen och därigenom rädslan för det okända. Människor tror och har rätt att tro olika. Det är viktigt att ha kunskap för att kunna göra medvetna personliga ställningstaganden i livet. 

 

4. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • samtala om elevnära livsfrågor.
 • berätta om kristendomens roll i skolan och i Östervåla förr i tiden.
 • berätta om religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • berätta om högtider, symboler och viktiga berättelser från kristendom, islam och judendom.

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
  Gr lgr22
 • Syfte
 • kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,
  SO
 • förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och
  SO
 • förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
  SO  1-3
 • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  SO   3