👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet och pengar

Skapad 2019-09-29 14:31 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Positionssystemet och pengar
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att *lösa matematiska problem, *använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, *reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och *använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Innehåll

Vi ska arbeta med:

Positionssystemet

Addition och subtraktion inom det talområde eleven arbetar med.

Pengar- kunna förstå tiotal och ental, kunna hantera, räkna och göra enkel växling med pengar. Kunna uppskatta om en summa är mer eller mindre än någon annan med hjälp av kunskaper om positionssystemet.

Varje elev har individuella mål utifrån dessa arbetsområden. Se längst ner.

 

 Hur ska vi arbeta?:

Konkret material

Genomgångar

Matteprat

Begreppsträning

Egen träning med matematik i bok, häfte eller stencil.

Egen träning på I-pad och dator.

Gruppträning med spel och matematiska övningar och lekar.

Spel

Detta kommer vi att bedöma:

Det du visar av dina förmågor och kunskaper i allt du gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris, Matematik, Lsär 11, åk 4-6

Genomfört arbetsområde
E
C
A
Vardagliga situationer
Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
Matematisk information
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Läsa, skriva & storleksordna
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Resonemang om rimlighet
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.