👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext skriva

Skapad 2019-09-29 15:01 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska skriva jämförande faktatext...

Innehåll

Varför?

Du ska kunna;

  • Samla viktig fakta om två företeelser/ saker
  • Sortera fakta utifrån likheter och skillnader
  • skriva en jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattade avslutning
  • Använda jämförelseord som signalerar likheter och skillnader
  • Skriva och stava rätt

När?

Var? 

Hur?

Omdöme?

  • Självbedömning; genom att svara på några frågor
  • Kamratbedömning; två stjärnor och en önskan
  • Lärarbedömning; 

- Du visar dina kunskaper när du genomför dina uppgifter

- Du visar dina kunsper i samtal och diskussioner om era skrivna texter både i mindre grupper och i helklass

- Du visar geom att skriva en faktatext där du använder dig av genrens uppbyggnad