Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimalform

Skapad 2019-09-29 15:40 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 5 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om tal i bråkform och tal i decimalform.

Innehåll

Du kommer att arbeta med avsnittet "Bråk och tal i decimalform" i Gleerupsportal, matteboken.

När du har arbetat med avsnittet ska du kunna jämföra, förlänga och förkorta bråk. Du ska kunna beräkna summor och differenser med olika bråk.

Du ska också kunna jämföra och skriva decimaltalmultiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1 000 och kunna avrunda, göra överslag och beräkningar med decimaltal 

När du har arbetat med avsnittet ska du känna till begreppen 

 • antal
 • andel (del av)
 • bråkform
 • förlänga, förkorta
 • blandad form
 • decimalform
 • tiondel, hundradel, tusendel
 • deci, centi, milli
 • avrundning

 

och arbeta vidare med olika strategier vid problemlösning.

Matriser

Ma
Bråk och decimalform

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
-->
-->
-->
-->

Bråk

-->
-->
-->
-->
Tal i bråkform
Rationella tal
Jag känner till hel, 1/1, halv 1/2 och fjärdedel 1/4
Jag känner till tredjedel, 1/3, femtedel 1/5, sjättedel 1/6
Jag förstår hur bråk delas upp och kan avgöra vilken bråkform en andel har.
Jag vet t.ex. att 1 2/3 läses en och två tredjedelar och att det = 5/3 osv.
Jämföra bråk
Jag vet att en hel 1/1 är lika mycket som två halva 2/2
Jag vet att en hel är lika mycket som tre tredjedelar 3/3, fyra fjärdedelar 4/4, fem femtedelar 5/5 osv.
Jag vet att om jag har 1/4 så är det 3/4 kvar
Jag kan jämföra olika bråk t.ex. 1/2 = 2/4 = 4/8, osv
Räkna med bråk
Jag vet att 1/2 + 1/2 = 1/1
Jag vet t.ex. att 1/4 + 2/4 = 3/4
Jag vet t.ex. att 8/10 + 5/10 = 13/10 = 1 3/10
Jag vet t.ex. att 3 = 9/3 = 18/6

Decimaltal

-->
-->
-->
-->
Jämföra och skriva decimaltal
Jag vet att 2,5 är samma som 2 och en halv. Jag vet att det finns decimaltal mellan heltalen på en tallinje
Jag vet att det finns tal med decimaler mellan heltalen. Jag vet att 1, 50 är större än 1,42
Jag vet att siffran 3 i 2,315 är en tiondel. Jag vet att siffran 1 är hundradel och siffran 5 är tusendel.
Jag vet att 1,6 är större än 1,597
Multiplicera och dividera
decimaltal. med 10, 100 och 1000
Jag vet hur ett heltal flyttar sig i positionssystemet när det multipliceras och divideras med 10, 100 och 1000
Jag vet hur ett decimaltal flyttar sig i positionssystemet när det multipliceras och divideras med 10, 100 och 1000

Problemlösning

-->
-->
-->
-->
Kommunikation
Jag skriver svar när jag löser problem
Jag skriver till viss del ner mina uträkningar vid problemlösning
Jag skriver ner de lösningar jag använder för att lösa ett problem och jag skriver svar.
Resonemang
Jag använder korrekta begrepp när jag pratar om mina lösningar. ex. addera, subtrahera,
Jag kan tydligt och med ett matematiskt språk förklara hur jag gör för att lösa ett problem.
Jag kan tydligt förklara hur jag gör för att lösa ett problem och kan komma med olika sätt att lösa problemet på.
Jag kan skriva egna, liknande problem och argumentera för och resonera kring olika lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: