👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges naturtyper

Skapad 2019-09-29 16:36 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ett avlångt land med många olika typer av natur. Du kommer att få lära dig om vad som är typiskt för dem och var i Sverige de finns.

Innehåll

Det här ska du kunna:

- veta vad som kännetecknar fjällen och hur de har bildats.

- veta hur skogen ser ut i olika delar av Sverige och varför det skiljer sig åt beroende på landsdel.

-  förstå varför vissa delar av Sverige har mer odlingsmark än andra.

- veta hur kusten ser ut och används i olika delar av Sverige.

- förstå människornas inverkan på naturen och landskapet.

- kunna använda geografiska ord och begrepp för att beskriva  ovanstående.

 

Arbetssätt:

Vi använder  läroboken "Koll på geografi " avsnitt 3

Aktivitetsboken

Film

Diskussioner och samtal i större och mindre grupper.

 

Bedömning:

För att se vad du har lärt dig kommer jag se hur aktiv du är på lektionerna.

Kan du arbeta självständigt?

Kan du svara på frågor i läxförhör, muntligt och skriftligt?

Kan du använda de ord och begrepp som används för att beskriva olika naturtyper och varför de ser ut som de gör?

Vi kommer att ha någon form av skriftligt eller muntligt prov när vi är klara med avsnittet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sveriges naturtyper

På väg att nå målen
Når målen
Når målen mer än väl
Fjällen
Du kan med några fakta beskriva fjällen, hur de bildats, vad som är typiskt i naturen och hur människor utnyttjar och påverkar området.
Du kan med flera fakta beskriva fjällen, hur de bildats, vad som är typiskt i naturen och hur människor utnyttjar och påverkar området.
Du kan med många fakta beskriva fjällen, hur de bildats, vad som är typiskt i naturen och hur människor utnyttjar och påverkar området. Du använder geografiska ord och begrepp.
Skogen
Du kan med några fakta beskriva, olika typer av skog och hur människor utnyttjar och påverkar den .
Du kan med flera fakta beskriva, olika typer av skog och hur människor utnyttjar och påverkar den. Du kan redogöra för några faktorer som påverkar vilken typ av skog som finns i olika områden.
Du kan med flera fakta beskriva, olika typer av skog och hur människor utnyttjar och påverkar den. Du kan redogöra för några faktorer som påverkar vilken typ av skog som finns i olika områden och använder geografiska ord och begrepp för att beskriva och analysera.
odlingslandskapet
Du kan med några fakta beskriva kulturlandskapet, hur det bildats, vad som är typiskt och hur människor utnyttjar och påverkar det.
Du kan med flera fakta beskriva kulturlandskapet, hur det bildats, vad som är typiskt och hur människor utnyttjar och påverkar det.
Du kan med några fakta beskriva kulturlandskapet, hur det bildats, vad som är typiskt och hur människor utnyttjar och påverkar det. Du använder geografiska ord och begrepp för att beskriva och analysera.
Kusten
Du kan med några fakta beskriva kusten, vad som är typiskt för kustlandskapet och hur människor utnyttjar och påverkar området.
Du kan med flera fakta beskriva kusten, vad som är typiskt för kustlandskapet, hur det har bildats och hur människor utnyttjar och påverkar området.
Du kan med flera fakta beskriva kusten, vad som är typiskt för kustlandskapet, hur det har bildats och hur människor utnyttjar och påverkar området. Du använder geografiska ord och begrepp för att beskriva och analysera.