👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öra/akustik och öga/optik HT-19

Skapad 2019-09-29 17:09 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 – 9 Fysik Bild
Syfte med detta område är att eleverna skall utveckla sina förmågor och kunskaper i vad ljud och ljus är och hur vi kan uppfatta det. De ska också förstå att det är viktigt att skydda sina sinnen med t.ex. hörselskydd i bullriga miljöer. Eleverna skall förstå hur går utveckling framåt inom optik

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med allt som har att göra med öron och ögon. Öronen och ögonen är våra viktigaste verktyg för att uppfatta vår omvärld. Vi utgår från bilder över hur öronen och ögonen är uppbyggda, utifrån det går vi igenom vad ljud och ljus är för något. Vi tar reda på hur elektromagnetiska och mekaniska vågrörelser med hjälp av våra sinnesorgan blir till syn- och hörselintryck i hjärnan. Vi kommer arbeta med olika sjukdomar som kan drabba både ögonen och öron

Varför låter gitarrens olika strängar annorlunda? Varför är starka ljud skadliga för örat? Varför ser vi färger? Varför kan vissa typer av ljus vara farligt? Varför blir föremål större när vi använder en kikare? 

Dessa frågor kommer vi förhoppningsvis få svar på under de kommande veckorna.

 

Undervisningen i fysik skall behandla följande centrala innehåll:

 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar
 • hur ljus bryts i olika slags linser
 • hur vi kan se olika färger
 • olika former av elektromagnetisk strålning
 • hur optiska redskap som kikare och glasögon fungerar
 • ögats funktion
 •  
 • hur ljud bildas och sprids
 • varför vi ser blixten före vi hör mullret från åskan
 • vad som menas med ultraljud och infraljud
 • skillnaden mellan frekvens och ljudnivå
 • vad resonans är för någonting
 • örats funktion
 • tinnitus och hörselnedsättningar

 

Viktiga begrepp inom optik och akustik

 

Öra

Trumhinna

Hammaren, städet och stigbygeln

Snäckan

Frekvens

Ljudnivå

Toner

Buller

Resonans

 

Öga

Lins

Näthinna

Tappar och stavar

Konkav och konvex

Reflektion

Brännpunkt

Brytning

Spektrum

 

 

Undervisningen

 • genomgångar av de viktigaste momenten för alla
 • praktiska experiment inom områderna
 • se några relevanta filmer inom området
 • instuderingfrågor till texten

Redovisning och Bedömning

 • Inlämningsuppgifter
 • Praktiska uppgifter
 • Muntiliga diskussionsuppgifter.
 • Skriftligt eller muntligt prov

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift om hörselskador

 • Inlämningsuppgift om hörselskador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bl
No

Bedömningsmatris i no år 6-9

E
C
A
Naturvetenskaplig förståles för omvärlden
Beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang
Använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang.
Använder begrepp, modeller och utvecklar nya frågeställningar.
Naturvetenskapens karaktär
Genomför en naturvetenskaplig undersökning och redovisar sina iakttagelser. Ger exempel på hur naturvetenskapen och det naturvetenskapliga arbetsättet påverkat samhället.
Deltar i planeringen av en naturvetenskaplig undersökning och bidrar till dess utvärdering. Beskriver hur kunskapen om naturen och det naturvetenskapliga arbetsättet har påverkats av och påverkat uppfattningen av omvärlden.
Planerar och utvärderar en naturvetenskaplig undersökning samt analyserar dess fördelar och begränsningar. Exemplifierar och värderar hur kunskap om naturen och det naturvetenskapliga arbetsättets påverkats av och påverkat uppfattningen av omvärlden.
Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet
Använder naturvetenskapliga argument, och skiljer på naturvetnskapliga och andra argument i i diskussioner.
Använder naturvetenskapliga kunskaper för att granska och jämföra argument i diskussioner.
Granskar en argumentation och granskar de intressen och värderingar som ligger bakom olika ställningstaganden.