👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården förr och nu

Skapad 2019-09-29 17:18 i Sollebrunns skola Alingsås
En 4-veckors planering där eleverna har fått arbeta med bondgården förr och nu i en årskurs 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3)
Under 4 veckor kommer vi arbeta med temat bondgården förr och nu.

Innehåll

Arbetsområde:

Under 4 veckor kommer vi arbeta med temat bondgården förr och nu. Vi kommer få lära oss hur man levde på en bondgård förr och hur man lever på en nu, vilka olika typer av bönder det finns, vilka de vanligaste djuren och maskinerna är och området kommer förhoppningsvis avslutas med att vi besöker en bondgård.

Konkreta mål:

- Eleverna ska lära sig hur maskiner har utvecklas genom åren, hur gjorde man förr och hur gör man nu.
- Eleverna ska kunna namnge och sortera olika djur och deras familjer.
- Eleverna ska veta att bonde är ett yrke som innebär olika saker.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Jämföra och se skillnad på hur det var förr och nu. 
- Sortera och namnge olika djur och deras familjer.
- Prata om och argumentera för att bonde-yrket kan betyda olika saker beroende på vilket djur man jobbar med.

 

Undervisning:

Undervisningen kommer genomföras på olika sätt. Eleverna kommer få:

- Se på film.
- Lyssna på fakta.
- Berätta och skriva ner fakta om olika saker.
- Arbetsstenciler
- Besök på bondgård.
- Tipspromenad
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3