👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Being friends

Skapad 2019-09-29 17:28 i Centralskolan Lerum
Grundskola 4 Engelska
Syftet med arbetsområdet är att motivera eleverna att läsa och samtala på engelska med utgångspunkt i egna erfarenheter av vänner och vänskap.

Innehåll

Eleverna möter texter, videoklipp och olika aktiviteter som ligger till grund både för att samtala och att skriva till varandra.

Under arbetsområdet utvidgas elevernas ordförråd när de arbetar i olika arbetsstrukturer.

De får lära sig begrepp och sätta engelska ord på saker som har med vänner och vänskap att göra.
  

Kunskapskrav

Förstå innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo och visa sin förståelse.

Bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.

Välja och använda sig av strategier som förbättrar den skriftliga interaktionen.

Kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.Åsikter, känslor och erfarenheter.Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 
  
   
 
  
         
        
       
     
      
       
        
          
         

       
      
    
   
  
 
 
  
 
  

  

   
    Clio Quiz