Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Greta Thunberg

Skapad 2019-09-29 19:44 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Article about Greta Thunberg
Grundskola 6 Engelska
Greta Thunberg är en ung miljöaktivist som har fått mycket uppmärksamhet i både svensk och internationell media det senaste året. Uppdraget du ska utföra är att skriva en artikel på engelska, där du berättar om vem Greta Thunberg är, vad hon kämpar för, hur det startade, varför hon har fått så mycket uppmärksamhet, och inte minst vilka globala "ringar på vattnet" det har skapat i politiken och i samhällets engagemang runt klimatfrågor. Hon håller ju ofta sina tal på engelska, och mycket av det som skrivs om henne i media är också skriven på engelska, så det borde vara ett roligt och intressant sätt att lyssna på, läsa om och att försöka skriva något om - på engelska. Många svåra ord kommer det att vara, och du kommer att arbeta med översättningar med hjälp av ordböcker på nätet och i Word-dokument på datorn så du kan skriva en så bra text som möjligt, och förhoppningsvis lära några viktiga ord och begrepp om klimatet och miljön. Det är ju viktigt om flera skulle vilja arbeta med samma frågor som Greta, eller om du vill kunna argumentera för och emot dessa viktiga frågor på t.ex. sociala medier.

Innehåll

If world leaders choose to fail us, my generation will never forgive them  

Greta Thunberg 

 

Du ska skriva en artikel om Greta Thunberg på engelska. Du får söka på olika svenska och engelska sidor för att hitta fakta om vem Greta Thunberg är, vad hon kämpar för, hur hon började engagera sig i miljö- och klimatfrågor, samt hur det har påverkat samhället och politiken runt om i världen. Att en 16 åring från Sverige har lyckats skapa en så stor debatt och engagera så många vanliga människor och makthavare runt om i världen är inte något som händer varje dag, så det borde vara en intressant och lärorik artikel att skriva - även på engelska.

Det är nog klokt om du först planerar vad du vill ha med på svenska och sedan kan du läsa några svenska artiklar om Greta för att hitta det du söker efter. Sedan kan du testa att läsa liknande artiklar från engelsktalande medier från olika delar av världen där man använder engelska i sina nyheter antingen på TV, datorer eller tidningar.

Ni kommer att få samarbeta i lärpar och lärgrupper, men det är viktigt att du också ser till att det som står i din artikel är det som är viktigt för dig.

Det finns en ganska enkel mall som så gott som alla artiklar följer.

En vanlig artikel består av:

 • rubrik

 • ingress

 • brödtext

 • mellanrubriker

 • och eventuellt bildtexter

de allra flesta notiser svarar på samtliga frågor 

 • när?
 • var?
 • hur?
 • vem?
 • vad ?
 • varför?

 

Precis som du har lärt dig på svenskan. Så tänk hur du skulle skriva artikeln på svenska, sedan kan du arbeta med att översätta den till engelska. Artikeln ska skrivas på datorn, och den ska vara minst en halv sida (250 ord) med teckenstorlek 12, och radavstånd 1,5.

Planera din text innan du börjar skriva, så behöver du inte ändra så mycket längs vägen.

Lycka till 

Uppgifter

 • Greta Thunberg

 • Greta Thunberg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Greta Thunberg

Ny rubrik

Nivå 0
Behöver utvecklas
Nivå 1
enkelt
Nivå 2
utvecklat
Nivå 3
välutväcklat
Aspekt 1
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Det fattas fraser och meningar som gör att texten kan godkännas, och bearbetning behövs.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver utveckla ditt ordförråd och träna på hur man skriver enkla meningar i texter på engelska.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Ny aspekt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du behöver utveckla ditt ordförråd och träna på hur man skriver enkla meningar i texter på engelska.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: