👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverigeresan

Skapad 2019-09-29 19:46 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Geografi
Det här arbetsområdet i geografi handlar om Sverige. Det är ett stort land med mycket spännande att uppleva. I arbetsområdet ska vi "resa" genom landet och besöka några olika livsmiljöer. Många ställen vi besöker känner du säkert redan igen, men andra har du kanske aldrig varit på tidigare. Följ med och upptäck Sverige!

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper). 
 • Vart bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges tre delar och landskap med fakta och kartor.
 • Kartors uppbyggnad med färger och symboler.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar.
 • Viktiga geografiska ord och begrepp.

Du kommer under arbetsområdet träna dig i följande förmågor

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Svara på frågor, välja ut fakta, skapa texter och berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna, skriva och rita. Använda geografiska ord och begrepp.
 • Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film (bl.a. Geografens testamente "Den stora Sverigeresan").
 • Vi kommer läsa faktatexter, samt träna oss i att använda och förstå geografiska ord och begrepp. 
 • Vi kommer studera kartor och förstå kartans uppbyggnad med färger och symboler, väderstrecken och skala.
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få arbeta både självständigt och i par eller grupp.

Bedömning:

 • Beskrivande text om t ex ett landskap.
 • Skriftligt eller muntligt prov
 • Ditt deltagande i gemensamma diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6