👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap 4-6

Skapad 2019-09-29 20:45 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Du kommer även att få lära dig att använda lämpliga köksredskap. Du kommer att få praktisera återvinning och hur man ska tänka kring hållbarhet. Du ska få kunskap om sambandet mat och hälsa. Du kommer att lära dig om ekonomi samt dina rättigheter och skyldigheter som konsument.

Innehåll

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att följa recept, söka efter recept och planera din egen måltid.
 • Din förmåga att tillaga enkla måltider, baka och välja metod för detta.
 • Din förmåga att hantera olika livsmedel.
 • Din förmåga kring hygien och rengöring i köket.
 • Din förmåga att använda redskap på ett ändamålsenligt sätt.
 • Din förmåga att duka och delta i måltider.
 • Din förmåga att förstå sambandet mat och hälsa och anpassa för individuella behov.
 • Din förmåga att beräkna mängder och planera inköp.
 • Din förmåga att jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • Din förmåga att tvätta och använda tvättmärkning.
 • Din förmåga att förstå ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Din förmåga att förstå konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Detta kommer vi att lära oss:

Du kommer att

 • använda enkla recept, söka och planera egna recept.
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • använda olika redskap.
 • duka och delta i måltider.
 • praktisera återvinnig.
 • lära dig sambandet mellan mat och hälsa och anpassa för individuella behov..
 • planera och delta inköp.
 • jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • Lära dig om konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Lära dig om ungas ekonomi tex köp på nätet, göra en budget handla på kredt mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris, Hem och konsumentkunskap, Lsär 11, åk 4-6

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Tillaga & genomföra måltid
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Föra resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Konsumtion, ekonomi, miljö & hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Reklam & information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.