👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Något viktigt i min hand

Skapad 2019-09-29 22:18 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 Slöjd
Vi ska jobba med tekniken fritt broderi. Vi pratar om symboler och dess betydelse. Du broderar din hand och en symbol som betyder något för dig i den. Sedan fortsätter vi med korsstygn.

Innehåll

 

Förmågor:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

·       lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

·       träna motorik och uthållighet för att nå kvalitet

·       träna språket genom att följa olika instruktioner och genom att beskriva sin arbetsprocess

·       hitta sin inre motor och driva processen framåt

·       våga prova själv och även samarbeta

·       ge kamratrespons vid planering och genomförande

 

 

Vad ska jag lära mig:

 

(Lärande mål)

Hur ska jag visa det?

 

(Bedömning)

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

(Planering)

 

·       Hur jag gör ett fritt och bundet broderi med hjälp av olika stygn

·       Veta vad skillnaden är på fritt och bundet broderi vad det gäller material, redskap och teknik

·       Att med hjälp av olika instruktioner kunna ta mig framåt i min arbetsprocess

·       Kunna utvärdera och analysera mitt arbete under och efter min arbetsprocess med begrepp som hör till tryck och broderi (slöjdord)

·       Kunna tolka symboler och sätta ett eget uttryck på mitt arbete

 

 

 

·       Rita min hand och kalkera över till tyg

·       Broderafritt, olika stygn på din hand

 

·       Rita en symbol som betyder något för dig i handen och brodera även den

 

·       Kamratrespons läggs in vid planeringen av hand och symbol samt flera tillfällen under arbetsprocessen

 

·       Utvärderingsfrågor i SR

 

·       Göra ett broderi i korsstygn, bundet

 

·       Genomgångar, visningar och diskussioner

·       Använda instruktionsfilmer

·       Kamratrespons

·       Samarbeta

·       Frågor i SR

·       Inspirationsbilder

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6