Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1 åk 9

Skapad 2019-09-30 07:36 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 9 Bild
Introduktion

Innehåll

Vad ska du lära dig? 

Eleven ska lära sig grundläggande tekniker i teckning och måleri. Du tränar på rumslighet, nyanser i gråskala och använder förlagor för att utveckla ditt bildspråk. Eleven får också ta ett visst ansvar för sin egen arbetsprocess. 

 

Varför gör vi det här? 

Syftet med det här momentet är att ta reda vilka kunskaper eleverna har med sig. Det handlar om att lära känna eleverna och väcka elevernas lust till ämnet. Syftet kunskapsmässigt är att eleverna ska få verktyg för att kunna göra ett mer avancerat bildspråk, samt kunna ta ansvar och driva sin egen arbetsprocess utifrån egna intressen och sin egen kunskapsnivå. 

 

Hur ska vi göra? 

Göra en mapp med sitt namn på 

Teckna från förlagor, både som läraren tagit fram och som eleven väljer. 

Repetera perspektiv, genom att studera perspektivlagarna i verkligheten. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att 

Producerade arbeten, samtal om dina arbeten. 

 

 

Kunskapsområden i kursplanen (betyg C): 

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

 

 

Arbetsmaterial

 

Uppgifter

  • Moment 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: