Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket och socialt samspel

Skapad 2019-09-30 08:07 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Barnen behöver träna det svenska språket samt det sociala samspelet.

Innehåll

 

 
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka  och lära,                                     Lpfö 18
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

 

Var är vi?

Vi ser att barnen leker rollekar med varandra familj, doktor och grupplekar hunden och benet, björnen sover.

Vi ser i vår barngrupp behöver barnen träna det sociala samspelet som

tex turtagning

hjälpsamhet

givmildhet

empati

känslor

Flera av våra barn har ett annat hemspråk än svenska. 

 

Vart ska vi?

Vi pedagoger behöver skapa tillfällen där vi tränar barnens lekförmågor utifrån barnens intressen.

Språket: Barnen ska kunna samtala , berätta, återberätta sagor och händelser. Leka med ord, rimma och ramsa.

Normer och världen. Barnen skall bli goda kamrater och lära sig lyssna på varandra och fröknarna samt kunna leka tillsammans.

Hållbar utveckling: Pedagogerna skall få barnen att bli trygga i skog och natur.

Barnen skall känna till allemansrätten samt veta att de inte skräpar ned i naturen.

Barns delaktighet: Barnen skall kunna få inflytande genom att välja sånger, sagor och lekar m.m.

  


Hur gör vi?

Vi delar in barnen i mindre grupper i olika rum inne och ute, där skapar pedagogerna lek och lärtillfällen. 

Vi tar hjälp av bildstödet där barnen kan välja och få förslag till vad de kan leka. 

Pedagogerna läser böcker om kamratskap, samt väljer böcker som utgår från barnens intressen och som kan utveckla barnens lek tex gå till doktorn fakta böcker om naturen och samtalar om det tillsammans med barnen.

Vi utgår från barnens intressen samt utmanar dem till att utveckla roll leken genom att deltaga aktivt eller vara nära och stötta leken när det behövs. 

Pedagogerna uppmuntrar barnen och stärker de goda sidorna av barnets empati och hjälpsamhet. Vi bekräftar barnens känslor och sätter ord på dem med hjälp av bildstöd. 

Vi leker grupplekar, regellekar och spelar spel tillsammans för att träna samspelet, turtagning och lekkompetensen. 

För att barnen skall bli trygga går vi hitta vilse stigen samt går till vår koja i skogen.

Pedagogerna samtalar med barnen om allemansrätten och plockar skräp när vi är ute. Faktaböcker i skogen om bland annat myrorna.

Barnen får möjlighet genom lek och skapande att bearbeta sagor och temaarbeten.

Pedagogerna dokumenterar tillsammans med barnen deras lek och lärande med bilder, teckningar och med foton i IPaden. 

 
 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: