Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-09-30 08:23 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

 

  • Vi vill att barnen ska få möta en språkstimulerande miljö på smultronet.
  • Vi vill ge barnen på smultron möjlighet att utvidga sitt ordförråd.
  • Vi vill bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera med sin omgivning.

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi skapar en språkstimulerande miljö på Smultronet på flera olika sätt. Bland annat har vi mycket litteratur synligt och tillgängligt i flera utav våra miljöer. Vi har till exempel receptböcker i hemvrån. Vi har mycket bilder på väggarna och kommer att utöka dessa. Vi har bland annat bilder som visar vart saker ska vara eller vad det går att göra i en viss miljö, till exempel bilder på fordon vid vår lekmöbel med bilmatta. Vi har även dokumentation på väggarna som agerar som mötesplatser för barnen. Vid dessa faller det sig naturligt att tala om det som händer och det barnen upplevt på bilderna. Vi har påbörjat detta men kommer att utöka vidare. Vi kommer sätta upp TAKK alfabetet för att göra både tecken och bokstäver synliga för barnen. 

Vi använder oss av leken för att bidra till utvecklingen av barnens språk. Detta gäller både den egna leken samt den styrda leken. Den ledda leken kan till exempel vara enkel regellek, lek med vuxen som deltar och leder eller rim, ramsor och sånger. Ett exempel på regellek vi leker är hunden och benet och björnen sover.

Under hela dagen, i alla situationer har vi samtal med barnen utifrån den kontext vi befinner oss i just då. Till exempel vid måltider, blöjbyten och i tamburen. Vi har även spontana samtal som utgår utifrån barnens egna tankar och funderingar just då.

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

När vi planerar aktiviteter har vi alltid barnens intressen i fokus.Vi observerar barngruppen för att ta reda på vad som intresserar barnen just nu. Till exempel har vi suttit i mindre grupper med barnen och läst vår tema bok. Vi har då dokumenterat vad som fångat och intresserat barnen mest och kommer utgå bland annat utifrån detta då vi planerar våra aktiviteter. 

När vi jobbar med värdegrunden och barnkonventionen så använder vi oss av kompisböckerna och uppmuntrar barnen till att delge sina tankar och idéer om hur man är en bra kompis. På detta sätt blir barnen själva delaktiga i utformandet av våra kompisregler på Smultronet. Vi kommer att utveckla detta vidare. 

Om ett barn uttrycker önskemål om till exempel aktiviteter försöker vi ta till vara på detta i den mån det går. Om vi upplever att barnen inte visar intresse för en styrd aktivitet tar vi hänsyn till detta. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att följa upp arbetsområdet när vi har våra gemensamma reflektioner.  Vi kommer även att följa upp barnens tankar genom samtal tillsammans med barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: