👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-30 08:28 i Kiaby förskola Kristianstad
Sopsamlarmonstren, Natur och teknik
Förskola
Vi vill arbeta för en hållbar utveckling och miljö. Vi kommer därför att erbjuda barnen kunskaper bl.a. om hur sopor kan återvinnas, hur matsvinnet kan minska.

Innehåll

 

Nuläge

Utifrån den samhällsdebatt som pågår ser vi ett ökat behov av att lära barnen att värna om vår planet. Vi vill lägga grunden hos barnen bl.a. om hur viktigt det är att sopsortera, konsumera mindre men också ta hand om varandra.  

Mål

Efter genomförd planering vill utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna att:

 • Alla barn ska veta hur man sorterar förskolans skräp. (Miljömässig dimension)
 • Alla barn ska vara försiktig med förskolans material och inte konsumera mer än de behöver. (Ekonomisk dimension)

Syfte

Förskolans verksamhet ska enligt Läroplanen för förskolan (2018) lägga stor vikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling.  Vi vill att barnen ska lära sig om sin del i kretsloppet och att ta ansvar över vår gemensamma miljö.

Vi vill arbeta med miljöfrågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt där barnen får inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör. Deras tankar, funderingar och hypoteser ligger till grund för vad vi ska ta reda på och vad vi ska utveckla.

Genomförande

Vi strävar efter att sortera så mycket sopor som möjligt. Vi kommer även att samla skräp i naturen som vi sedan tar tillbaka till förskolan för att sortera och prata om vad har vi hittat, var vi ska slänga det och var det sedan tar vägen.

När skräpet ska sorteras tänker vi introducera sopsamlarmonster - ett pedaogiskt material som kan fånga barnens intresse. Monstren har olika namn och utseende samt samlar på olika skräp, exempelvis plast, batterier och kompost.  https://www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster/

Vi kommer även att prata om matsvinn efter måltiderna för att se hur mycket mat vi slänger och sträva efter att inte slänga någon mat från våra tallrikar alls. Inom den ekonomiska dimensionen ingår också överkonsumtion vilket barnen ska få kunskap om, exempelvis då vi pratar om att de inte kan ta papper efter papper när de ritar. Vi kommer även prata om att vi måste vara rädda om det material vi har på förskolan, då det inte är hållbart för framtiden att köpa nytt hela tiden.  

I vårt arbete med hållbar utveckling och sopsortering vill vi ta vara på naturens resurser samt använda oss av befintligt material så som toarullar och mjölkkartonger till våra estetiska skapandeprocesser. 

Dokumentation   

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar. Vi dokumenterar med hjälp av barnen, deras tankar och funderingar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under gemensam planeringstid i arbetslaget och en gång i veckan tillsammans med barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18