Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltidssituation Paviljongen

Skapad 2019-09-30 08:46 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Måltid

Innehåll

vardaglig situation 

                                                                                                                           

Måltid 

(Paviljongen 19-20)


Syfte
 

 • Vi vill göra måltiden till en språkutvecklande, trivsam och lärande situation, där hälsa och välbefinnande står i fokus. 

 

Läroplansmål i fokus 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation 
 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 
 • Självständighet och tillit till sin förmåga 
 

 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 

 • Lära oss om kost och hälsa. 
 • Som pedagoger är vi lyhörda för barnens tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 • Genom många samtal, diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen få de möjlighet att utveckla språket. Benämna saker vid dess rätta namn. 

 • Lära sig att lyssna på varandra och utveckla empatisk förmåga. Viljan att hjälpa sina vänner och utveckla förståelse för att alla är olika. 

 • Uppmuntra barnen att göra saker själva. 

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 • Finmotoriken/ koordinationsförmågan tränas genom att ta maten själv, dela maten och använda bestick. 

 • Vi samtalar om vikten av att äta varierat, för att orka hela dagen. 
   

 • Barnen kan påverka sin situation genom att utrycka sina tankar och åsikter om dagens måltid och där är vi stöttande pedagoger. 

 • Under måltiden när vi kommunicerar med varandra, använder vi situationsbundet språk.  Vi använder samma ord och begrepp. För att göra det tydligare använder vi kroppsspråk och gester. 

 • Barn lär sig ta hänsyn till sina kompisars eventuella allergier och kostvanor. Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra vid matbordet.  

 • Barnens självständighet övas genom att vi uppmuntrar dem att ta mat själva, dela själva och känna efter hur mycket dem orkar äta utifrån sin egen förmåga. 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp 

 • Diskussion och reflektion i arbetslaget 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: