👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång, musik, sagor

Skapad 2019-09-30 08:52 i De la Gardie förskola Hörby
Förskola
Vi har sett ett intresse för sång och musik hos barnen. Några har också visat intresse för böcker. Vi tänkte utveckla detta genom att väva ihop musik och sagor.

Innehåll

Nationellt mål:

Se nedan.

Syfte:

Vi vill ta tillvara på barnens intresse för framför allt sång och musik. Men också vidareutveckla deras intresse för böcker och sagor. 

Så här ska det gå till:

Vi kommer att ha både planerade och spontana sång och sagostunder. Vi kommer att introducera nya sånger, vi kommer spela instrument, vi kommer sjunga mycket rörelsesånger även sjunga där vi använder TAKK-tecken. 

Vi kommer att göra sagorna så konkreta som möjligt genom att göra sagopåsar med saker i som handlar om sagan.

 

Vår förväntade utveckling:

- utveckla barnens ordförråd

- vill se att de spontant väljer att lyssna på sagor

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18