👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet

Skapad 2019-09-30 10:40 i Grundsärskolan Västra Skolan Hudiksvall
Under läsåret kommer vi att arbeta med språklig medvetenhet i form av stavelser, rim, motsatser, synonymer, sammansatta ord, ental och flertal, begynnelseljud, kategorisering, sekvenser och händelseförlopp. Detta arbete kommer att ligga till grund för egen produktion i form av redovisningar skriftligt och muntligt och/eller med stöd av tecken och bilder.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med språklig medvetenhet i form av stavelser, rim, motsatser, synonymer, sammansatta ord, begynnelseljud.

Innehåll

 

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • se samband i olika språkliga grupperingar
 • koppla ihop begynnelseljud med aktuell bokstav i olika ord och namn
 • använda dina färdigheter med begynnelseljud som hjälp i att hitta rimord 
 • känna rytmen i olika ord och namn

 

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med sammansatta ord, motsatsord, synonymer, begynnelseljud och rim
 • klappa stavelser i både givna och i stunden aktuella ord och namn
 • använda olika återkommande metoder i inlärningen såsom spel, charader, lekar, uppdrag, lyssna- och rytmövningar, muntliga genomgångar och arbetsblad.
 • Läsa, dramatisera och lyssna på sagor, rim och ramsor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel ramsor och sånger.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3