👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik (Kurskod: JURPRI0)

Skapad 2019-09-30 11:07 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Juridik
Denna kursplanering är skapad till kursen Privatjuridik på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Privatjuridik, 100 poäng (Kurskod: JURPRI0)

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges för hållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt. 

Kursen syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisning i ämnet privatjuridik ska syfta till att eleverna utvecklar:

 1. Kunskaper om centrala rättsområden.
 2. Kunskaper om juridiska begrepp och förmåga att använda dessa. 
 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. 
 4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt tolka och använda relevanta rättsregler. 
 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav (se länk). Klicka på din kurs. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DJUR%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Uppgifter

 • Kap 1-2 Juridik och juridisk metod

 • Kap 3 Internationell rätt

 • Kap 4 Straff- och processrätt

 • Kap 8 Konsumenträtt

 • Kap 5 Familjerätt

 • Kap 6 Successionsrätt

 • Kap 7 Avtalsrätt och Kap 9 Fastighetsrätt

 • Kap 10 Arbetsrätt

 • Kap 11 Skadeståndsrätt och försäkringsrätt