👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-09-30 11:11 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola
Ämnet historia behandlar hur samhället och individens villkor har förändrats över tid. I ämnet ingår kunskaper om hur våra möjligheter och val inför framtiden påverkas av handlingar och händelser som skett i det förflutna.

Innehåll

Ämnets syfte

 

  1. Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.
  3. Förmåga att använda och tolka historiska källor.

Centralt innehåll

 

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Några utmärkande drag för dessa epoker.
  • Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
  • Olika källor som speglar en familjs eller släkts historia under 1900-talet, till exempel brev, fotografier och människors berättelser.

Arbetssätt

Se på filmer med tillhörande quiz 

Samtal och diskussion

Arbeta med olika frågeställningar

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och medverkar i att föra resonemang om källornas användbarhet.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.