Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumsperspektiv

Skapad 2019-09-30 11:16 i Annerstaskolan Huddinge
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Grundskola F
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Innehåll

 

Teckna i 3D!

 

Syfte: Att du ska få lära dig olika knep för att teckna djup i bilder, och du ska också få lära dig teckna ett rum med hjälp av centralperspektiv.

 

Mål: Att få kännedom om även hur dem olika konstnärer jobbar med centralperspektiv.

 

Grundskola 8 Bild

 

https://start.unikum.net/unikum/content/lpp/1443148714_1378745495326_scaled.png

 

Innehåll

 

Centralt innehåll I årskurs 6-9

 

Redskap för bildframställning

 

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Detta kommer vi att bedöma

 

se Matris

 

Bild

 

Huvudkriterier

 

F

E

C

A

Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper

 

Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett enkelt bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett utvecklat bildspråk med delvis genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt fungerande sätt

.Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder. Dina bilder kommunicerar erfarenheter,åsikter och upplevelser. Du använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer. Du använder olika tekniker, verktyg och material och kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt

Förmåga att finna kreativa lösningar

 

Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan visa enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.

Under arbetsprocessen formulerar du och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.

Under arbetsprocessen utvecklar du egna idéer inom olika ämnesområden. Du visar komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i dina bilder.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: