👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surt och basiskt HT år 8

Skapad 2019-09-30 11:48 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 8 Kemi
Citronsyra, mjölksyra i filmjölk, kolsyra i läsk har du säkert hört talat om. Men vad har dessa ämnen gemensamt? En annan grupp av kemikalier kallas för baser och dessa har förmågan att ta bort det sura i syror. Kan du ge exempel på baser i din vardag? Både syror och baser spelar en viktig roll i din kropp och i naturen, men frågan är hur?

Innehåll

 

SYFTE

Är att utveckla din förmåga att:

 

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 • planera och genomföra systematiska undersökningar i kemi,

 • och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband naturen, samhället och inuti människan.

MÅL 

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 1. Definiera begreppen syra och bas

 2. Ge exempel på ämnen och deras kemiska formler

 3. Förklara vad som menas med pH-värde

 4. Beskriva vilka konsekvenser ett förändrat pH-värde kan få för kemiska processer i kroppen och i naturen

 5. Ange vilka kemiska egenskaper syror och baser har och hur vi använder dem i vår vardag

 6. Ge exempel på hur kunskaper i kemin påverkade och påverkar fortfarande människans levnadsvillkor

 

ARBETSFORMER OCH BEDÖMNING

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt, alltså sker bedömning kontinuerligt.

 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar och lämnar in.

 • Området avslutas med ett skriftligt prov. 

 

Uppgifter

 • Prov kemi to v.4

 • Läxa kemi, onsdag v.42

 • Läxa kemi fredag v 41

 • Läxa kemi måndag v.41

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9