👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi år 9

Skapad 2019-09-30 12:06 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Nu ska vi jobba med hur man kan få fram kemiska reaktioner med hjälp av elektricitet. Vi kommer också undersöka hur vi kan skapa elektricitet med hjälp av kemiska reaktioner.

Innehåll

MÅL

Vad ska vi kunna?

Kunna ange några oädla och ädla metaller samt förstå skillnaden mellan dem.
Kunna redogöra för vad som sker när atomer av en oädel metall kommer i kontakt med joner av en ädlare metall.
Kunna redogöra för hur kemisk energi omvandlas till elektrisk energi i Daniells element.
Kunna förklara hur ett brunstensbatteri är uppbyggt.
Kunna ge exempel på andra typer av icke uppladdningsbara batterier.
Kunna redogöra för vad galvanisk korrosion är och hur korrosion kan förhindras.
Kunna redogöra för hur elektrisk energi omvandlas till kemisk energi vid elektrolys.
Kunna berätta vad galvanisering är.
Kunna ge exempel på användning av elektrolys.

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

Vi kommer att läsa, ha genomgångar, göra laborationer och små uppgifter. 

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Ni kommer att bedömas under laborationer och de laborationsrapporter du lämnar in. 
Ni kommer att göra små uppgifter att lämna in som jag bedömer.
Jag bedömer aktivitet under samtal på lektioner.

Uppgifter

 • Kemi fredag v. 43 - på Gumaelius!

 • Läxa kemi fredag v. 42

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9